NKS
 

Raadpleging

Kostenloos, laagdrempeling en Nederlandstalig

·········································································································································

De Nederlandse Kastelen Kring Spanje verstrekt u graag informatie met betrekking tot praktische, financiële, fiscale en juridische uitdagingen.

Raadplegingen zijn kostenloos voor kasteelbezitters en, afhankelijk van de vraagstukken, tegen (beperkte) vergoeding voor derden.

Indien (reis)kosten gemaakt dienen te worden door de initiatiefnemers van de NKKS of aangesloten kasteelbezitters kan dat steeds in onderling overleg worden afgestemd.

De NKKS is geen makelaar en profileert zich ook niet als zodanig. Uitsluitend in complexe situaties is verkoopbegeleiding bespreekbaar. Wel kan steeds worden bijgestaan in het selecteren van gespecialiseerde en betrouwbare makelaarskantoren. Op deze wesite kan bij de omschrijving van uw bezit 'te koop' worden vermeld. Bij aanvragen wordt dan doorverwezen naar de door u opgegeven contactgegevens (bijvoorbeeld die van u zelf of van uw makelaar).

Indien u belanstelling hebt voor een waardeindicatie of informatie over facetten die een belangrijke of juist geen rol spelen bij een waardebepaling, kunt u contact opnemen via de pagina contact. Indien u een bezoek aan uw bezit wenst voor een indicatieve taxatie is dat mogelijk. In geval er (reis)kosten gemaakt dienen te worden, zal dit vooraf worden afgestemd.

Voor verdere informatie over verkoopbegeleiding, -bemiddeling of waardebepalingen verwijzen wij graag naar www.kastelentekoopspanje.com, een website die gezien de vragen over derze onderwerpen door de Nederlandse KastelenAssociatie Spanje speciaal in het leven is geroepen.

 

 

 

 

Castell d'Emporda - Toren en Terras - 's avonds

Cabeso d'Or - El Castillo

Toore Nova - Vooraanzicht

La Miana - uitzicht op La Miana

Dusfort - Vooraanzicht

 

 

 

 

 

Logo NKAS

Nederlandse Kastelen Kring Spanje